Anläggningsbygge

Grundkonstruktion

Alla är inte snickare (jag själv inkluderad) – eller har av andra orsaker ingen/dåliga möjlighet/er att bygga en bra och stabil trästomme till sin anläggning.

Vi erbjuder oss därför att stå till hands som mellanman vid konstruktionen av den anläggning du fått dig planerad. Detta kan gälla allt från träkonstruktionen som bas – till en komplett anläggning.

Träkonstruktionen, “Rohbau” på tyska, kan du erhålla komplett på c:a 5 veckors tid efter beställning – exakt efter din plan!

Då erhålls en sektionerbar anläggning med alla spårbärare och ytor för hus, vägar, bäckar m.m. Allt uppbyggt i lämpligt trämaterial och med spanter för senare landskapsbygge och med ben justerbara i höjdled (kan även fås med hjul). Anläggningen kan relativt enkelt plockas isär och flyttas av två personer (men sektioneringen måste förstås beaktas vid vidare byggnation).

Det går inte att säga på förhand vad det kan kosta att få trästommen konstruerad innan planen är färdigställd!

Vidare utbyggnad

Det går som sagt också att få anläggningen levererad i ett antal olika steg av färdigställande – träkonstruktionen är det första steget. Man kan t.ex. få en anläggning med alla spår monterade, eller en helt körklar anläggning – men helt utan landskap (landskapsprofilerna finns dock). Allt enligt egna önskemål och plånbok.

Steg utöver själva träkonstruktionen tar (i vissa fall betydligt) längre tid än 5 veckor.

Den som är intresserad av detta, är välkommen att ta kontakt i frågan under planeringen av anläggningen (men vi förmedlar förstås även kontakten efter genomförd planering).