Anläggningsplan

Spårplan H0 – Märklin K-räls, slanka växlar

Spårplanen (synliga sträckor). Här saknas en växelövergång i högra kurvan in mot stationen. Det ska bli en kurvväxel från det yttre till det inre spåret. Dessutom saknas byggnader i staden (mellan stationshuset och bibanan i nederkant).

Spårplanen i 3D

Anläggningen i 3D, sedd framifrån. Dubbelspårsträcka med station och 3 plattformsspår. 2 extra bangårdsspår och bibana med slutstation och hållplats. Bibanestationen rymmer också anslutning till två industrier. I höger framkant är inplanerad en scratch-byggd bro över paradsträckan. Kontaktledning.