Detta erhåller du efter uppdraget

Efter planeringsuppdraget är slutfört

När vi är klara med vår planering och uppdraget är slutfört erhåller du dokumentationen till din anläggning.

Din dokumentation består av:

  • Utskrivna spårplan(er) för samtliga nivåer av spår (naturligtvis inkl. höjdmarkeringar o.d.) i skala 1:10*, samt samma planer i pdf-format
  • Översiktsplan av det synliga planet med landskapsdetaljer i skala 1:10*
  • Listor med antal av varje använd spårdetalj (artikelnummer visas på resp. plats i spårplanen), växelmotorer (eller servon), och signaler
  • Spårplan** med kontaktledningselement (om detta tillägg valts). Vi ritar med Sommerfeldt kontaktledning och vill man ha svensk finns en översättningstabell för använda artiklar.
  • Spårplan** med återkopplingsindelning, återkopplingsenheter och inkoppling ***
  • Spårplan (förenklad*) med inritning av signal- och växeldekodrar samt eldragning till resp. enheter. Inkoppling av körström och i förekommande fall vändslingeautomatik ***
  • Utskrift av spårplan i verklig storlek ***
  • 3D-utskrift ***

* = utskrift i annan skala kan efterbeställas

**=förenklad spårplan, spåren markerade endast med ett streck för att framhäva den övriga informationen.

***= om tillägget valts. Kan efterbeställas senare.