Information som behövs

Information som behövs

I det underlag som du behöver lämna till oss måste du ange en del viktig information! Inte minst måste du ange den yta som du har till förfogande för din framtida anläggning, men du måste också ange mer:

  • Fönster
  • Dörrar
  • Värmeelement
  • Rör
  • Pelare
  • Lutande tak
  • Andra hinder

För dessa behöver anges mått på vart de befinner sig längs resp. vägg och i förekommande fall på vilken höjd, samt åt vilket håll de öppnas.

En måttsatt ritning ska laddas upp i samband med underlaget liksom en eller (oftast) flera bilder av det tänkta utrymmet, så man kan se alla väggar, vinklar och vrår.

Vi kommer i vår planering att göra fönster och dörrar åtkomliga, om det går konstant, men i vissa fall kan det kräva flytt av anläggningen. I vår planering avser vi konstruktion av en flyttbar anläggning som står på hjul.

Om du vill kommer vi och tar de nödvändiga måtten och bilderna mot den kostnad som det innebär.

I första hand planerar vi för dem som önskar använda 3-rälssystemet med K- eller C-räls (vi rekommenderar K), men du är välkommen med ett underlag oavsett 2R eller 3R.

OBS! Du blir inte skyldig att betala något för att du skickar in ditt underlag!

Det är först när du beställer tjänsten: “Utrymmesplanering – startkostnad” i web-shopen som vi börjar jobba med din anläggning. Du får då någon vecka efter betalning ett anbud enligt Planeringsprocessen.

Denna tjänst finns inte alltid tillgänglig i lager då vi bara jobbar med ett begränsat antal planeringar i taget. Först när vi kan åta oss fler, gör vi det möjligt att åter beställa.