Så går det till – anläggningsplanering

Planeringsprocessen

Anläggningsplanering är en exklusiv tjänst, som inte är särskilt billig! Det beror på att den helt enkelt tar mycket tid i anspråk för att det ska bli bra!

Vi åtar oss bara ett litet antal planeringsuppdrag i taget.

Anläggningsplaneringen steg-för-steg

  • Du skickar in ditt planeringsunderlag
  • Du ställer din anläggning i kö:

Genom att kontakta oss för fakturering av startavgiften. När det blir din anläggnings tur i kön, fakturerar vi denna.

När startavgiften betalats påbörjar vi planeringen av din anläggning.

  • Vi kan inte uppfylla dina önskemål:

Om vi känner att vi inte kan uppfylla dina önskemål på den yta som du har till förfogande ger vi dig möjligheten att omvärdera dina önskemål, eller få huvuddelen av pengarna tillbaka för denna tjänst (vi måste då dock behålla en del av avgiften för våra administrativa kostnader – f.n. 500:-).

  • Du får ett anbudsförslag:

Anbudsförslaget avser uppritning av spårplanen i samtliga nivåer utan inritning av tilläggen kontaktledning & återkoppling (då dessa debiteras per löpmeter separat och vi vid anbudstillfället inte vet hur många meter det rör sig om), samt ev. förslag till landskapsutformning i 2D.

  • Godkänner du inte anbudet sker inget mer. Ingen vidare debitering sker, men startkostnaden tillfaller oss för hittills utfört arbete.

Du kan begära nytt anbud utan ny startkostnad (för samma utrymme) inom 12 månader från det att startkostnaden betalades, alt. anta anbudet inom anbudstiden om du ändrar dig.

  • Du godkänner anbudet
  • Vid godkännande av anbudsförslag, fakturerar vi 25% av den beräknade planeringskostnaden i förskott, och efter betalning av denna påbörjas planeringsarbetet. Sker ingen betalning inom det angivna betalningsvillkoret, faller anbudet och vi krediterar fakturan. Ingen planering påbörjas.
  • Har du valt något av tilläggen kontaktledning, återkoppling sker debitering av dessa per löpmeter i slutfakturan. Om du önskar, skickar vi ytterligare en delfaktura före slutfaktureringen för att hålla nere kostnaden på slutfakturan.
  • När vi är klara med planeringen skickas en slutfaktura på planeringskostnaden (med avdrag för gjord/a förskottsinbetalning/ar) och när denna betalats erhåller du din dokumentation.

Vi ritar inte in specifika byggnader som ska användas i planen (önskemål får ges, och då gör vi plats för dessa), då det är bättre att välja byggnad senare när väl anläggningen byggs och man bättre ser vad som ser bra ut i helheten. Vi markerar dock var byggnader ska stå och ungefärlig storlek på dessa.

Önskas 3D-utskrift ställer vi dit byggnader som finns i vårt arkiv – men det innebär inte nödvändigtvis att just dessa ska användas. De används som exempel på vilka byggnader som kan användas. En orsak till detta är att de flesta byggnader vi har i arkivet inte är svenska och inte riktigt passar in i en svensk anläggning. Självklart kan vi rita upp även svenska byggnader – men det kostar ännu mer…

Så jobbar vi med planeringen.