Så jobbar vi med planeringen

Så jobbar vi…

Harmoni

När vi påbörjat ett planeringsuppdrag lägger vi mycket tid på att skapa en harmonisk och naturlig anläggning. Vi hämtar lösningar från verkligheten, och improviserar för att få plats med dessa.

En modelljärnväg är full av kompromisser

Tyvärr är plats/utrymme ofta en bristvara – du kanske tycker att du har en enorm plats och vill köra tåg med 7-8 personvagnar. Men för att det ska se bra ut, och man får ett bra flöde av trafik, är det oftast lämpligt att minska ner ambitionerna en aning – “less is more” ska inte föraktas!

Uppställningsplats

Vi planerar alltid in ett visst mått av dolda uppställningsbangårdar, men det är också ofta lämpligt att ha synliga sådana!

Vi undviker helst att göra hela våningar inunder själva anläggningen utan integrerar dem i anläggningen – inte minst för bättre åtkomst av tåg m.m. underifrån. Vill du ändå ha sådana uppställningsbangårdar på egna plan under anläggningen – debiterar vi halva kvadratmeterpriset per varje extra våning för dessa (flera nivåer i själva anläggningen ingår i det normala kvadratmeterpriset).

Lämna gärna uppgift om ungefärligt antal tåg du vill ha uppställningsplats för.

Stationer

Ska det vara en stor station? Eller flera små? Lite beror det på vilken typ av trafik som ska planeras. Vi vill gärna liksom ge tågen en uppgift i landskapet. D.v.s. att det inte är samma få antal tåg som snurrar runt oavbrutet – tågen ska ha en destination och samverka med varandra.

Godståg bör göra uppehåll någonstans för utbyte av vagnar, eller lastning/lossning av dem. Naturligtvis kan det förekomma genomgående godståg också – några bör dock ha en uppgift på resp. station.

Landskapet

Räkna med minst 3 nivåer för att få en lämplig dynamik i anläggningen. Det är minsta antalet nivåer för att få ett bra flyt med tillräckligt många tåg som kan “lagras” i de dolda uppställningsbangårdarna.

Bäst är om man också kan skapa alternativa körvägar mellan stationerna, men till syven och sist är det utrymmet som styr vad som är möjligt!

Vi kan göra mycket – men inte utöka det utrymme vi har till förfogande! Däremot försöker vi tänka utanför boxen och skapa något som blir så bra som möjligt i varje enskilt fall.

Den planerade anläggningen blir en helhet och inte något där man liksom kan bygga steg 1, och sedan köra för att i framtiden bygga steg 2 o.s.v. För att få till den rätta dynamiken, så krävs att hela anläggningen är byggd för att man ska kunna köra trafik!

Sektioner

Alla anläggningar är tänkta att byggas sektionerbara så att de kan flyttas med vid en ev. senare flytt. Indelning i sådana sektioner gör vi däremot inte – utan där är det upp till dig som kund att dela upp planen i lämpliga sektioner.

Planeringsunderlag.